Vragen over je factuur

Heb je bijkomende vragen over de kosten verbonden aan uw medische behandeling en ziekenhuisverblijf?

Neem dan in eerste instantie contact op met de facturatiedienst (email), tel.015 50 61 60 (tussen 8 - 12 uur en tussen 13 - 17 uur), of met je behandelend arts. Je kan ook terecht bij je ziekenfonds. 

Indien nodig kan je ook contact opnemen met de sociale dienst (email), via tel. 015 50 50 11, en met de ombudsdienst van ons ziekenhuis (email), tel. 015 50 50 15. 

In het kader van de wet “rechten van de patiënt” is elke beroepsbeoefenaar gehouden om de patiënt duidelijk te informeren over de beoogde behandeling. Deze informatie heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling.