Opname

Je wordt opgenomen in ons ziekenhuis. Is het een dagopname of kom je via de spoedafdeling binnen? Wat breng je mee? Op welke verpleegafdeling kom je terecht? Tussen welke kamers kan je kiezen? Vergeet ook je medicatieschema niet!

Antwoorden op deze vragen en alle andere informatie over een opname in ons ziekenhuis vind je terug in de linkerkolom.

Je kan ook onze onthaalbrochure online lezen of downloaden

Hier vind je alvast meer uitleg bij een gewone opname en bij een dagopname, en een overzichtje van wat extra's zoal kosten:
Toelichting financiële aspecten bij een gewone opname
Toelichting financiële aspecten bij een dagopname
Overzicht kosten voor extra diensten en goederen door het ziekenhuis geleverd

Een beknopt overzicht van de tarieven:

De kostprijs wordt bepaald door de volgende factoren:
- De manier waarop u verzekerd bent;
- Het type kamer waarvoor u kiest;
- De duur van de opname;
- De kosten voor apotheek;
- De honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen;
- De kosten van eventuele bijkomende producten en diensten.

Wettelijk persoonlijk aandeel per dag

Ongeacht de kamerkeuze, betaalt u voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel.

  Rechthebbende
met voorkeurtarief
Kind,
persoon ten laste
Langdurig werkloze
(alleenstaand of gezinshoofd)
en zijn persoon ten laste
Rechthebbende
met persoon ten laste
en hun personen ten laste
Andere
rechthebbende
dag 1 € 5,89 /dag € 33,16 /dag € 33,16 /dag € 43,84 /dag € 43,84 /dag
vanaf dag 2 € 5,89 /dag € 5,89 /dag € 5,89 /dag € 16,57 /dag € 16,57 /dag
vanaf dag 91 € 5,89 /dag € 5,89 /dag € 5,89 /dag € 5,89 /dag € 16,57 /dag

In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost dd. 01/07/2021:
- €523,50 / dag voor acute diensten en
- €243,73 / dag voor sp-diensten.
Indien u niet in regel bent met uw ziekenfonds moet u dit volledig zelf betalen.

Kamersupplement per dag

Bij verblijf in een gemeenschappelijke kamer is het wettelijk verboden kamersupplementen aan te rekenen.
Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en daar ook effectief verblijft, kan het ziekenhuis u een kamersupplement aanrekenen. Het kamersupplement in ons ziekenhuis bedraagt:

- € 37 /dag (heelkunde, geneeskunde, geriatrie, PAAZ)
- € 37 /dag (dagziekenhuis)
- € 47 /dag (kraamafdeling)
- € 72 /dag (kraamafdeling, kleine luxekamer)
- € 102 /dag (kraamafdeling, grote luxekamer)
- € 15 /dag (pediatrie)

Vind je iets niet terug? Laat het ons dan gerust weten via het contactformulier.