De doktersrekening omvat:

  • forfaitaire honoraria die wettelijk zijn bepaald en aangerekend worden bij elke opname zelfs al heb je geen gebruik gemaakt van deze diensten
  • de prestatiegebonden honoraria

Ereloonsupplementen

Bovenop het wettelijk tarief kunnen de ziekenhuisartsen ook honorariumsupplementen aanrekenen. Deze honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt, tenzij de polis van een hospitalisatieverzekering tussenkomt.

Het bedrag dat een arts in ons ziekenhuis mag aanrekenen als honorariumsupplement is maximaal 150% van het wettelijk vastgelegd tarief. Elke arts die tussenkomt in je behandeling (anesthesist, chirurg …) kan een ereloonsupplement aanrekenen. Voor een afwijking van het maximum supplement dient de behandelend arts je voorafgaand aan je opname een overeenkomst te laten tekenen.

  • Geconventioneerde, geaccrediteerde of verbonden artsen:
    Op een gemeenschappelijke kamer zullen de erelonen zoals vastgelegd in akkoord met het RIZIV toegepast worden. Je vindt alle details hier (externe link)
    Op een éénpersoonskamer kan de arts supplementen aanrekenen.
  • Niet-geconventioneerde artsen kunnen altijd ereloonsupplementen aanrekenen.
  • Gedeeltelijk geconventioneerde artsen volgen het normale tarief, behalve op bepaalde dagen en uren. Deze tijdstippen moeten duidelijk zichtbaar uithangen in de wachtzaal, de receptie en de opnamedienst van het ziekenhuis. Enkel op die gepubliceerde uren kan de arts ereloonsupplementen aanrekenen.

De lijst van geconventioneerde artsen ligt ter inzage aan de loketten van de onthaaldienst en kan je hier downloaden. Klik hier om de lijst te downloaden

Ook op het digitale artsenoverzicht in de inkomhal is de conventiestatus van alle artsen terug te vinden.