Spoed - Infrastructuur

Onze spoedafdeling heeft een ruime inrit voor ambulances, een receptie en een ruime wachtzaal waar er ook gedacht is aan een speciaal ingericht hoekje voor de kinderen.
In totaal beschikken we over 9 opnameboxen:

  • 3 reanimatieboxen voor de kritiek zieke patiënt.
  • 1 fast-track box die vooral gebruikt wordt door de urgentieartsen en voor ambulante patiënten.
  • 4 kleinere opnameboxen.
  • 1 opnamebox speciaal ingericht voor de kinderen.
  • Triagelokaal.
  • Nachthospitaal: 9 bedden, voor opname van patiënten die na 20u zich aanmelden op spoed en opgenomen dienen te worden op een niet intensieve verpleegafdeling.
  • Ontslagkamer.

Verder werd er nog een ruimte uitgerust voor het aanleggen van gips, en met een badbrancard voor de opvang van brandwondenpatiënten.
Wanneer de eerste zorgen en onderzoeken achter de rug zijn worden de patiënten verhuisd vanuit de opnameboxen naar een zaal waar er plaats is voor 7 patiënten. Deze zaal heeft de functie van bufferzone tot verdere opname in het ziekenhuis of ontslag naar huis.
Onze dienst beschikt tevens over een nachthospitalisatie van 11 bedden voor de patiënten die moeten opgenomen worden na 21u ‘s avonds en 1 isolatiekamer voor de opvang van psychiatrische urgenties.
Andere hulpverleners (sociale dienst, pastorale dienst, politie,…) kunnen gebruik maken van onze spreekkamer die buiten het acute gedeelte van onze dienst gesitueerd is. Daar wij als spoedgevallenverpleegkundigen regelmatig bijscholingen moeten krijgen, beschikken we over een ruim leslokaal voorzien van de nodige multimedia. De artsen beschikken over een ruime dokterskamer. Bijpraten over de interventies en ervaringen kunnen we in een gezellig ingericht koffielokaal.