Jouw verblijf op Spoed

Bij aankomst op onze dienst word je onthaald door een ervaren spoedgevallenverpleegkundige. Patiëntenveiligheid staat hoog in het vaandel en daarom maken we gebruik van een triagesysteem waar de patiënt wordt getriëerd volgens hoogdringendheid van zijn toestand, zo nodig in samenspraak met de urgentiearts.
Voor patiënten die een verwijsbrief hebben, verwittigt de triageverpleegkundige de juiste arts-specialist. Bij een niet-verwijzing (d.w.z. wanneer je niet door een huisarts gestuurd bent) word je eerst onderzocht door de spoedarts die de verdere onderzoeken bepaalt, of die je doorverwijst naar één van onze specialisten bij wie je reeds bekend bent.
Je zal wellicht enige tijd doorbrengen op onze afdeling. Je wordt geholpen in volgorde van graad van dringendheid en volgens de toegewezen arts. Dit is dus niet in volgorde van het toekomen op onze dienst, waardoor de wachttijd voor iedereen verschillend kan zijn.
Uiteraard doen onze medewerkers alle inspanningen om deze tijd zo kort mogelijk te houden en trachten zij jou een maximum aan comfort te bieden.
Voor kleine ongelukjes (snijwonden, verstuikingen,…) of chronische klachten ga je daarom beter naar jouw huisarts, jouw eigen tandarts of de lokale wachtdienst.
 
Voor de administratie hebben wij nodig:

  • Jouw identiteitskaart
  • Verwijsbrief van de huisarts of arts van wacht
  • Verzekeringspapieren bij een arbeidsongeval of een schoolongeval
  • Buitenlands verzekerden bij de EU: EZVK (Europese ziekteverzekeringkaart) en/of relevante gegevens van de zorgverzekeraar

De triageverpleegkundige zorgt ervoor dat je in de juiste opnamebox terecht komt, en je krijgt een verpleegkundige toegewezen die jou samen met de arts-specialist zal onderzoeken en verzorgen. De verpleegkundige zorgt er voor dat de nodige technische onderzoeken zo snel mogelijk gebeuren en zal je op de hoogte houden van het verdere beleid.
Begeleidende personen worden met een max. van 2 personen toegelaten bij de patiënt.
 
Wanneer een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is, krijg je bezoek van een secretaresse van de opnamedienst die je opnamedossier in orde maakt en je kamer aanvraagt. Ook dit kan enige tijd in beslag nemen en is afhankelijk van het aantal beschikbare bedden en je kamerkeuze.
Al jouw vragen omtrent je gezondheidstoestand, behandeling, eventuele opname, ..., zullen wij op een professionele en discrete manier trachten te beantwoorden.
 
Als je na verzorging en behandeling weer naar huis mag, krijg je de nodige raadgevingen en voorschriften van jouw behandelende arts. Je krijgt een brief mee voor jouw huisarts en eventueel wordt er een volgende afspraak gemaakt voor je bij een arts-specialist. Controleer ook steeds of je identiteitskaart is teruggegeven.
 
Heb je nog vragen, aarzel niet om ze ons te stellen, ook als je straks terug thuis bent kan je voor vragen over je verblijf nog terecht op onze dienst.
Ook voor suggesties, bedenkingen, klachten staan wij altijd open. Het is ook onze bezorgdheid om de hulpverlening optimaal te doen verlopen, en waar nodig bij te sturen.