Ipodium

09 maart 2024 09:30 - 12:00

Op 9 maart organiseren we het eerste Ipodium van het jaar. We starten om 9.30 uur en sluiten af rond 12 uur met een broodjeslunch.
Accreditatie werd aangevraagd. De moderator die dag is dr. Véronique Doms.
Doelpubliek: huisartsen

Inschrijven kan via deze link.

Op het programma:

1. Artificiële intelligentie bij opsporen van kankercellen
door dr. Claire Bourgain, anatomopathologie
Sinds 2023 zijn we in het Imeldaziekenhuis gestart met het GENIUS TM systeem om baarmoederhalsuitstrijkjes te evalueren. Dit systeem bevat artificiële intelligentie en laat toe de meest verdachte cellen in een uitstrijkpreparaat te selecteren. Het algoritme stelt geen diagnose,
maar zoekt celafwijkingen op basis van een aantal ingestelde parameters. Dit betekent dat mogelijke kankercellen gemakkelijker te vinden zijn te midden van de talrijke normale cellen en er minder risico bestaat dat deze onopgemerkt blijven. Het onderzoek wint op deze manier sterk aan sensitiviteit. Tevens is het een fors tijdsbesparende techniek, wat dan weer de antwoordtijd ten goede komt.

2. Lokale behandelingen van niet-melanoma huidkankers
door dr. Tine Strobbe, dermatologie
Het basocellulair en spinocellulair carcinoom zijn de meest voorkomende vormen van niet-melanoom huidkanker. Vaak is heelkunde de eerste keuze voor behandeling. Maar in functie van de soort, plaats, grootte, aantal en patiënt kenmerken zijn soms minder invasieve behandelingsmogelijkheden aangewezen, zoals cryotherapie, PDT, lokale chemotherapie of topische immunomodulator. Een praktisch overzicht wordt gegeven.

3. Rol van immunotherapie bij niet-melanoma huidkanker
door dr. Heidi Van den Bulck, oncologie
Patiënten met een gemetastaseerde Merkeltumor of spinocellulair carcinoma zien we zelden in de dagelijkse praktijk. Immunotherapie kan echter een betekenisvolle behandeling zijn voor deze patiënten zodat het belangrijk is dat we hiervan als artsen op de hoogte zijn.

4. Valkuilen bij het bepalen en interpreteren van cortisol
door dr. Veerle Ide, endocrinologie
In de huisartspraktijk wordt regelmatig een cortisolgehalte geprikt ter screening naar bijnierschorsinsufficiëntie dan wel Cushing. De interpretatie van het resultaat kan echter een
uitdaging vormen. Ik zal bespreken hoe je het best screent naar zowel bijnierschorsinsufficiëntie als Cushing, en waar je moet mee rekening houden bij de interpretatie van de cortisolspiegel.

5. Oppervlakkig flebitis: het kleine venijn
door dr. Jürgen Verbist, thorax- en vaatheelkunde
Courante pathologie maar toch fout ingeschat en stiefmoederlijk behandeld.

6. Ambulante zorg voor de gynaecologische patiënt
door dr. Ine Tavano, gynaecologie-verloskunde
Meer en meer willen we gynaecologische zorg bieden via ambulante behandelingen. Bespreking van de nieuwe HPV gebaseerde screening voor cervixcarcinoom die vanaf 2024 ook in België van
toepassing wordt, de rol van een gynaecoloog in bekkenbodemproblematiek zowel voor als na een zwangerschap en ambulante onderzoeken bij bloedingsproblemen.

7. Patiënteninformatie op maat: De centrale rol van de IBD verpleegkundigen
door Nikki Lembrechts & Stephanie Louis, IBD verpleegkundigen en dr. Peter Bossuyt, gastro-enterologie
Nikki en Stephanie geven het belang weer van duidelijke en gerichte informatie bij patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Een goede educatie zorgt voor betere kennis bij de patiënt, wat
op zijn beurt dan leidt tot betere ziektecontrole en een betere uitkomst. Informatie delen gebeurt viaverschillende kanalen: zowel “old-fashioned” als “supertrendy” , samen met dr. Bossuyt lichten ze dit
even toe.

8. E-forms in het Imeldaziekenhuis
door Wilfried Vanden Eynden, informatica
Sinds kort heeft het Imeldaziekenhuis ook het gebruik van eForms geïmplementeerd in hun elektronisch patiëntendossier. Via een korte presentatie wordt de werking ervan voorgesteld.

9. Age with grace: individuele patiëntenzorg in het geriatrisch ziekenhuis
door dr. Jasmien Haesevoets, geriatrie
Tijdens deze korte toelichting leggen we uit welke patiënten kandidaat zijn voor een uitwerking op het dagziekenhuis. Ons aanbod en manier van werken wordt toegelicht aan de collegae huisartsen.
We kijken terug naar welke patiëntencontacten er het voorbije jaar geweest zijn, en gaan in overlegnaar waar het dagziekenhuis kan evolueren.

10. Bezoek aan het vernieuwd Geriatrisch dagziekenhuis
door dr. Michaël Laurent, geriatrie

 

Inschrijven kan via deze link.