Een gezonde levensstijl ter preventie van nierproblemen.

09 maart 2023
door Thierry Aerts

De diëtisten en medewerkers van onze kunstnierafdeling geven op Wereldnierdag van 10 tot 17 uur informatie over hoe je door een gezonde levensstijl nierproblemen kan voorkomen. Onze nieren hebben heel wat functies, maar bij schade aan de nieren is er slechts een beperkte mogelijkheid tot herstel en vernieuwing. Zorg dragen voor onze nieren is dus van groot belang. Samen met een hapje en een woordje toelichting, zorgden de diëtisten ook voor deze brochures met gezonde hapjes en drankje.

Ook de patiëntenvereniging ImNiPa (Imelda Nier Patiënten) geeft informatie. De vereniging bestaat sinds 1978 en bestaat uit nierpatiënten, getransplanteerde patiënten en medewerkers van de kunstnierafdeling. Hun doel is mensen sensibiliseren door de problematiek van chronisch nierfalen onder de aandacht te brengen. Daarnaast organiseren ze tal van activiteiten voor nierpatiënten. Met de verkoop van plantjes, groentepakketten en wafeltjes willen ze extra budget verzamelen voor de financiering van hun activiteiten.