Ethisch kader

Een ziekenhuis zijn waar de patiënt centraal staat is één van de kernwaarden van Imeldaziekenhuis.
We willen patiënten professionele en veilige zorg aanbieden ongeacht hun overtuiging, ras, geslacht, godsdienst of financiële status.
In het ziekenhuis komen vaak ethisch geladen thema’s voor. Voorbeelden hiervan zijn vrijheidsbeperking, vraag naar euthanasie, therapeutische hardnekkigheid…

We proberen dan ook volgende ethische vragen mee te nemen in ons beleid:

  • Bevordert de zorg het welzijn en de waardigheid van de patiënt?
  • Is er plaats voor eindigheid en kwetsbaarheid?
  • Is er ruimte voor verbondenheid tussen mensen?
  • Wordt er uitgegaan van de mens als uniek persoon met vele facetten naast zijn "ziek zijn".

Het comité medische ethiek heeft als taak te ondersteunen in deze soms moeilijke beslissingen. Belangrijk is deze ethische thema’s bespreekbaar te maken voor zorgverleners, patiënten en hun familie. Het algemene belang van de patiënt staat hier steeds voorop.