Ziekenhuizen Bonheiden, Lier en Mechelen ondertekenen intentieverklaring netwerkvorming

28 april 2017
door Communicatie

Op 28 april 2017 tekenden het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het H.-Hartziekenhuis van Lier en het AZ Sint-Maarten uit Mechelen/Duffel een intentieverklaring voor het oprichten van een ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Mechelen – Bonheiden – Lier. Deze intentieverklaring is het startschot van intensieve gesprekken tussen de drie partijen om een structurele samenwerking te organiseren en zo het zorgaanbod in de regio te versterken.

“Deze intentieverklaring komt voort uit onze wens om een geïntegreerd zorgaanbod tussen de verschillende ziekenhuizen uit te bouwen en om elkaars werking te versterken” vertelt Guido Van Oevelen, voorzitter van de stuurgroep. “Het is onze ambitie deze intentieverklaring te vertalen naar een concrete kaderovereenkomst.” Belangrijke elementen die de komende maanden een rol zullen spelen, zijn o.a. collectieve verantwoordelijkheden en een gelijkwaardige partnership van alle ziekenhuizen. “Het moet een win-win situatie zijn” vult Guido Van Oevelen aan. “Het einddoel is het aanbieden en waarborgen van kwaliteitsvolle, acute en basiszorg dichtbij de patiënt en dat op elke locatie. Ook een optimale samenwerking met de partners uit het horizontale netwerk van het ziekenhuis, zoals o.a. huisartsen, paramedici en woonzorgcentra staat centraal.” De partners willen een intersectoraal netwerk uitbouwen waarbij alle zorgvormen die nu aanwezig zijn worden ingebracht. Zij kiezen voor een gefaseerde werking waarbij op de eerste plaats werk wordt gemaakt van een ziekenhuisnetwerk.

Netwerkvorming is geen nieuwkomer in de ziekenhuiswereld. De overheid is immers bezig regels op federaal niveau vast te leggen met het oog op een hertekening van de financiering van ziekenhuizen op niveau van een netwerk. Verwacht wordt dat de regelgeving tegen eind 2017 zowel op federaal als Vlaams niveau zal vastgelegd zijn. “In functie van de beslissingen door de overheid zullen de partners samen beslissen over de te maken keuzes over gespecialiseerde zorgfuncties en electieve zorgprogramma’s. De overheid zal het kader en de spelregels uitschrijven voor de organisatie van de zorgopdrachten. Dit wil concreet zeggen dat de overheid zal beslissen welke zorgopdracht op welk niveau en op hoeveel plaatsen mag worden aangeboden. Hoe onze ziekenhuizen dit daarna zullen verdelen, is de oefening die we de komende maanden zullen maken” vult Guido Van Oevelen nog aan.

Dat uitgerekend deze drie ziekenhuizen intense gesprekken zullen voeren, is geen verrassing. “We werken nu al op enkele vlakken samen. Denk maar aan de overeenkomst tussen AZ Sint-Maarten en Imeldaziekenhuis op vlak van cardiale pathologie, radiotherapie en palliatieve zorgen of de samenwerkingsovereenkomst tussen Imeldaziekenhuis en H.-Hartziekenhuis Lier over pijntherapie, of de samenwerking tussen H.-Hartziekenhuis Lier en AZ Sint-Maarten op vlak van radiotherapie en nefrologie, om maar enkele voorbeelden te noemen. Ook nieuwe samenwerkingen tussen de drie ziekenhuizen zijn in de maak. Naast de officiële samenwerkingen is er ook veel uitwisseling van expertise” aldus Guido Van Oevelen.

De komende maanden zullen vier werkgroepen met deelnemers uit de verschillende ziekenhuizen aan de slag gaan om een kaderovereenkomst op te maken. Deze zal vastleggen met welke timing en binnen welk financieel en juridisch model we medische en logische activiteiten kunnen organiseren in dit samenwerkingsverband. Er wordt gemikt op eind 2017 om deze kaderovereenkomst klaar te hebben.