Wereld Alzheimerdag

21 september 2020
door Kathleen Vermeulen


21 september 2020 is het Wereld Alzheimerdag. Het thema dit jaar is ‘Let’s talk about dementia’.

Dementie is jammer genoeg nog steeds een aandoening, waar nog veel onbegrip over bestaat. Vergeet de-mens-ie, onthoud de-mens! Tijdens deze campagne willen we vooral aandacht besteden aan de mensen achter de dementie. De persoon met dementie en zijn mantelzorger. Maak dementie bespreekbaar en werk de vooroordelen de wereld uit.

Lees hier alvast de pakkende getuigenis van Antonio:

"2014 herinner ik mij heel goed, het was een zondagavond, ik voelde mij niet zo goed. Mijn reactie was, ik ben zeker oververmoeid met enkele dagen rust zal het wel beter gaan. Mijn vergaderingen en afspraken die ik eerder die dag had gepland, hadden geen belang meer. Ik zag het licht gewoon uitgaan en dit op mijn laatste jaar van mijn carrière. Na enige tijd medicatie te hebben genomen, ging mijn burn-out van kwaad naar erger, Mijn huisarts heeft mij toen door verwezen naar een neuroloog, de resultaten waren slecht. Met een ruggenmergpunctie en PET-scan werd bevestigd dat ik leed aan frontale en laterale dementie.

Ik zit in mijn eigen wereld met zoveel vragen en onmacht die ik moeilijk met iemand kan delen, deze ziekte die steeds meer en meer tijd van mij inneemt. Het geduld dat ik vroeger had in overvloed, is mij helemaal ontnomen. Mijn spraak wordt moeilijker en ik heb meer tijd nodig om de juiste woorden te vinden, het is zo vermoeiend, mijn geheugen laat mij dikwijls in de steek.

Mijn kwaliteit van leven is veranderd, ik moet er mee leren leven.
Ik ben een ander mens geworden.
Het is niet altijd gemakkelijk, niet voor mij, alsook ook voor mijn partner, zij die 24/24 en 7/7voor mij klaar staat.
Zij is heel bezorgd om mij en probeert mij gerust te stellen.
Zij is ook maar een mens, die rust en hulp nodig heeft

Als ik mij geprikkeld en gefrustreerd voel, probeer dan te begrijpen wat mij dwars zit, neem de tijd om naar mij te luisteren, praat met mij op een kalme manier zodat ik u kan begrijpen, zonder luid te spreken. Ik weet, het is niet altijd gemakkelijk de kalmte te behouden, als je weet dat er nog zoveel patiënten zijn die ook aandacht vragen en dat de tijd daarvoor heel beperkt is.

Een lach of een knipoog kan soms wonderen doen, het is veel beter dan medicatie in te nemen.

Laat ons niet in de steek omwille van onze ziekte, spreek ons aan zoals vroeger wij vragen geen medelijden, juist een beetje begrip, betuttel ons niet, wij zijn geen kinderen meer.
Voor het beleid zou ik zeggen, investeren in meer beschikbare plaatsen, zodat dat wij als patiënt een gezellig nestje kunnen hebben en dit een betaalbare prijs.
Wetende dat de vergrijzing van de mensen met dementie in de toekomende jaren zal toenemen.
Ik zou willen eindigen met deze woorden.
Vergeet de zorgverleners niet, zij die fantastisch werk leveren, met de weinige middelen die zij hebben. Vaak wordt dit vergeten."

Fact Check

  • Wereldwijd leven er momenteel meer dan 50 miljoen mensen met dementie
  • Om de drie seconden ontwikkelt er iemand in de wereld dementie
  • Verwacht wordt dat het aantal persnonen in 2050 verdubbeld zal zijn tot meer dan 152 miljoen
  • 80% van de bevolking is daadwerkelijk bezorgd om ooit een dementie te ontwikkelen, waarbij 1 op 4 denkt dat je niets kan doen om dit te vermijden
  • 35% van de mantelzorgers verbergen de diagnose van hun partner voor de buitenwereld
  • 50% van de mantelzorgers geeft aan negatieve gevolgen te ondervinden op de eigen gezondheid, ook al houden ze een positieve ervaring over aan hun rol als mantelzorger
  • 62% van de mantelzorgers denkt dat een dementie deel is van de normale veroudering

Hieronder vind je alvast 10 belangrijke alarmtekens die kunnen helpen in het vroegtijdig opsporen van een instellende dementie. Wees aandachtig en bespreek deze tekens zeker met je arts.

En toch zijn er een aantal zaken die je kan doen om je risico op het ontwikkelen van een dementie te verminderen.