Video call van onze artsen met de Coördinerend Raadgevende Artsen van de omliggende woonzorgcentra.

28 april 2020
door Thierry Aerts

Deze namiddag, 27 april 2020, werd een video call georganiseerd waarop artsen van onze diensten Geriatrie, het Klinisch labo en een collega van onze dienst Ziekenhuishygiëne antwoord gaven op de vragen van Coördinerend Raadgevende Artsen van de omliggende woonzorgcentra. Dit initiatief werd genomen in nauwe samenwerking met de zorgraad van de eerstelijnszone Bonstato (www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-bonstato), waar ons ziekenhuis deel van uitmaakt. Op die manier ondersteunen we de CRA’s (coördinerend en raadgevend arts) in de begeleiding van de woonzorgcentra bij de aanpak van COVID-19.