Vernieuwde technologie maakt thuishemodialyse voor onze kunstnierpatiënten vlotter mogelijk.

06 maart 2024
door Kathleen Vermeulen

Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden is van start gegaan met thuishemodialyse voor haar kunstnierpatiënten. Dankzij een vernieuwde technologie kunnen patiënten hun hemodialyse, die vroeger enkel mogelijk was in een dialysecentrum, nu ook thuis doen. Dankzij deze nieuwe vorm van behandeling kunnen patiënten hun dialyse beter aanpassen aan hun leven. De eerste patiënte is opgestart en doet deze dialyse nu, na een opleiding in het ziekenhuis, zelfstandig thuis. De zorgverleners van het Imeldaziekenhuis zijn enthousiast over het succes van deze aanpak en staan klaar om de volgende maanden nog patiënten te helpen bij de opstart.

Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden behandelt 170 patiënten met chronische nierproblemen. Het grootste deel van deze patiënten krijgt nierdialyse in het ziekenhuis of in één van hun lokale niercentra in Hallaar en Mechelen, 15 patiënten doen aan peritoneale dialyse thuis en zopas is de eerste patiënte met thuishemodialyse gestart.

De mogelijkheid om aan thuisdialyse te doen bestaat al langer, de hemodialyse thuis is nieuw. De meeste patiënten die thuisdialyse toepassen doen dit via een buikspoeling of peritoneale dialyse, een wijd verspreide techniek die al jarenlang door een aantal kunstnierpatiënten van het Imeldaziekenhuis wordt toegepast. Dit is een bloedloze techniek, waar slechts een beperkt aantal patiënten voor in aanmerking komen. Het overgrote deel van de kunstnierpatiënten krijgt bloedspoeling.

Hemodialyse, of bloedspoeling, waarbij het bloed van de patiënt door een uitwendige filter passeert, is technisch uitdagender, wat verklaart waarom tot op heden slechts een zeer kleine groep patiënten dit in Vlaanderen toepaste. Niet alleen medisch kunnen er obstakels zijn. Soms dienden omwille van de gebruikte toestellen ook de woning herschikt of aangepast te worden. Door technologische innovatie is er nu een nieuwe generatie toestellen ter beschikking die compacter, eenvoudig én veilig zijn.  

Het dialyseteam van Imelda zag onmiddellijk de voordelen van deze vernieuwde thuisdialyse voor haar patiënten en begon met de begeleiding van patiënte Angela. Tot voor kort kwam ze drie dagen per week naar het ziekenhuis om gedurende 4 uur gedialyseerd te worden. Vanaf nu doet ze dit thuis: via een variabel schema met een totaal van minstens 12 uur (bv: 5 dagen per week gedurende 2,5 uur per sessie) op de momenten die voor haar het beste passen.

Goede opleiding en blijvende begeleiding

Dankzij een ‘stage’ van een aantal weken in het ziekenhuis, waarbij ze onder supervisie van het dialyseteam stap voor stap alle noodzakelijke handelingen veilig en vlot leerde uitvoeren, kon Angela uiteindelijk met een Ipad als geheugensteuntje autonoom aan de slag.

Het grote voordeel van deze thuisdialyse is dat patiënten niet naar het ziekenhuis moet komen en de duurtijd per dialyse en het aantal dialysesessies kan gevarieerd worden. Patiënten kunnen zelf inplannen wanneer ze hun dialyse doen en dit aanpassen aan hun agenda.

“Binnen ons team zijn twee verpleegkundigen opgeleid om onze patiënten te begeleiden bij de opstart. De Ipad, die alles ook stap voor stap uitlegt, dient als extra ondersteuning thuis. Uiteraard staan we als zorgteam steeds klaar om te helpen waar nodig. Een permanente back-up blijft noodzakelijk. Lukt iets niet of zijn er twijfels, dan kan de patiënt steeds langskomen in ons ziekenhuis. Daar staat steeds alles klaar om te helpen bij de dialyse. We hebben ervaren dat goede begeleiding en tijd nemen om het rustig te kunnen aanleren cruciaal zijn om deze thuisdialyse te doen slagen,” geeft Bert Van Den Wijngaert, hoofdverpleegkundige kunstnier Imeldaziekenhuis, mee.

Het blijft een opgave

Angela is de eerste patiënte in het Imeldaziekenhuis die de hemodialyse thuis doet. Er werd rustig de tijd genomen om haar het proces aan te leren en gedurende een aantal weken voerde ze de dialyse zelf uit in het ziekenhuis. Op die manier kon ze de techniek oefenen tot ze het helemaal onder de knie had en de dialyse thuis kon opstarten. “Vaak wordt onderschat wat het is om kunstnierpatiënt te zijn,” vertelt Angela “de impact op je leven is enorm. Ik ben een actieve vrouw, ik geef nog les, maar mijn dialyse maakt dat ik bij alles hiermee rekening moet houden. Het grote voordeel aan deze nieuwe hemodialyse thuis is dat ik niet meer elke week naar het ziekenhuis moet komen. Vroeger kwam ik hier drie dagen per week gedurende vier uur. Nu doe ik de dialyse thuis, kortere periodes, en op momenten die ik zelf kies. Dat kan wisselen van dag tot dag. Vroeger paste ik mijn leven aan aan de dialyse, nu kan ik mijn dialyse aanpassen aan mijn leven.”

Aanpak op maat van elke patiënt

Wanneer patiënten nierproblemen hebben waardoor dialyse moet worden opgestart, heeft dit een enorme impact op hun leven. Op vandaag kunnen patiënten in het Imeldaziekenhuis gebruik maken van verschillende dialysemogelijkheden. Met de nieuwe thuishemodialyse is het Imeldaziekenhuis uniek in de regio.   

“Wanneer we starten met de begeleiding van een nieuwe patiënt gaan we na wat voor die persoon de beste plaats en manier van dialyse is. We zijn blij dat we vanaf nu ook de mogelijkheid kunnen bieden om aan thuishemodialyse te doen. Samen met de patiënt bekijken we wat voor hen de meest geschikte optie is, we gaan dus steeds voor de best mogelijke aanpak op maat van elke patiënt.” licht dr. Sofie Jamar, nierspecialist in het Imeldaziekenhuis, toe.