Opening gloednieuw dialysecentrum in Hallaar

31 januari 2017
door Communicatie

Ons ziekenhuis nam deze week een gloednieuw dialysecentrum in gebruik in Hallaar. ter vervanging van de oude locatie. Imelda vzw inversteerde in een nieuwbouw voor het onderbrengen van het dialysecentrum van Hallaar. De verhuis van deze low-care afdeling naar de nieuwbouw in de Louis Carréstraat gebeurde op 26 januari ll. Vanaf deze week kunnen de 25 patiënten er in een nieuwe omgeving en in ideale omstandigheden terecht voor hun dialyse. De nieuwe locatie stelt ons in staat om ook de volgende jaren optimale zorg te verlenen aan patiënten die nood hebben aan nierfunctievervangende therapie.

In het nieuwe dialysecentrum van Hallaar kunnen dialysepatiënten terecht van alle leeftijden die medisch stabiel zijn en zelfstandig functioneren. De nieuwe locatie is aangepast aan de huidige vereisten en bij de inrichting werd bijzondere aandacht gegeven aan de behoefte van de patiënten.

Er is bewust gekozen om het dialysecentrum onder te brengen in een low-care setting, zijnde een appartementsgebouw. Dialysepatiënten hebben 3 x per week gedurende 3,5 à 4 uur dialyse nodig. Bij de inrichting van de afdeling werd ernaar gestreefd om een zo huiselijk mogelijke sfeer te creëren, ondanks de noodzakelijke aanwezigheid van medische apparatuur.  Tijdens de behandeling kunnen de patiënten de krant lezen, tv kijken, een praatje maken met een mede-patiënt, op internet surfen of een dutje doen… Het feit dat de patiënten dichter bij huis kunnen blijven en niet naar het ziekenhuis hoeven, is voor velen een wereld van verschil.

Een vaste groep van verpleegkundigen voert de behandeling uit onder toezicht van de nefrologen van ons ziekenhuis. Het aantal patiënten is kleiner dan in een ziekenhuissetting en alle nevenactiviteiten zoals maaltijden opdienen, administratieve en logistieke taken, worden door deze verpleegkundigen uitgevoerd. Hierdoor heeft de verpleegkundige een nauwe band met de patiënt. De technische ondersteuning wordt verzekerd door techniekers van het ziekenhuis.   

In het nieuwe dialysecentrum van Hallaar kunnen 10 patiënten tegelijk behandeld worden. Momenteel zijn er 25 patiënten die in verschillende shiften hun behandeling krijgen. In de mate van het mogelijke wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met eenieders keuze.

In ons ziekenhuis voeren we jaarlijks ongeveer 20.000 dialyses uit, waarvan 7.000 te Mechelen en Hallaar.

In 1970  startte ons ziekenhuis met een dialyseafdeling. Naast de universitaire ziekenhuizen waren we een van de eerste ziekenhuizen waar deze vorm van nierfunctievervangende therapie uitgevoerd werd. De patiënten kwamen toen uit een zeer brede regio van diep uit de Kempen tot Klein Brabant. Omdat het aantal dialysepatiënten de volgende jaren toenam, werd in 1986 de dialysecapaciteit uitgebreid te Mechelen met de opening van een eerste low care afdeling. In 1989 volgde een tweede centrum te Hallaar, dit tweede centrum heeft vanaf nu een volledig nieuwe locatie.  

De patiënten en het verzorgend team zijn alvast erg enthousiast over het nieuwe dialysecentrum.