Onze Cardiale revalidatie viert haar 40ste verjaardag!

14 maart 2024
door Kathleen Vermeulen

2024 is een belangrijk jaar voor de Cardiale revalidatie van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. De dienst mag dit jaar 40 kaarsjes uitblazen. Dat laat het ziekenhuis niet zomaar voorbij gaan. Door een deelname aan Dag van de Zorg op zondag 17 maart, krijgt iedereen de kans om de ‘jarige’ Cardiale revalidatie te ontdekken. En ook aan de kinderen is er gedacht met een uniek interactief kinderparcours.

200.000 Belgen lijden aan hartfalen en dagelijks worden ongeveer veertig nieuwe gevallen ontdekt. Dat zijn er 15.000 per jaar. Vooral personen vanaf 65 jaar worden door hartfalen getroffen. Naar schatting lijdt 4% van de bevolking eraan, waarvan 20% ouder is dan 65 jaar. De dienst Cardiale revalidatie van het Imeldaziekenhuis helpt al 40 jaar patiënten bij hun herstel na een hartaandoening of operatie, maar legt steeds meer de focus ook op preventie en vermindering van gezondheidsrisico’s.

Herstel na hartproblemen

Cardiale revalidatie vormt een belangrijk onderdeel in het herstelproces na een hartaandoening of hartoperatie. Het heeft als doel een positief effect te hebben op de levenskwaliteit. Met een multidisciplinair team ondersteunt het team Cardiale revalidatie van het Imeldaziekenhuis dit revalidatietraject. Onder medisch toezicht van een cardioloog wordt een revalidatietraject uitgewerkt. Kinesisten stellen een fysiek trainingsprogramma op dat gecombineerd wordt met  informatieve en educatieve sessies, individuele begeleiding van risicofactoren, begeleiding naar zelfcontrole en zelfregulatie door diëtisten, psychologen en sociaal werkers.

Hoe het begon

Het begon allemaal 40 jaar geleden vertelt Gudrun Depotter, diensthoofd van de Cardiale revalidatie: “In 1984 opende het ‘Centrum voor Cardiale Revalidatie’ zijn deuren voor het eerst. Diensthoofd Patrick van Daele en Annemie Coolen, sociaal verpleegkundige, hebben samen het centrum opgestart. Annemie is als enige nog steeds werkzaam in het Imeldaziekenhuis als hoofdverpleegkundige van de afdeling Bijzondere zorgen.

Het was een tijd waarin hartpatiënten nog dachten dat het beter was om niet te veel te bewegen na de ingreep. Het vroeg heel wat overredingskracht om hen te overtuigen om met een revalidatieprogramma te starten,” vult dr. John Roosen, cardioloog en dienstverantwoordelijke Cardiale revalidatie, aan. Om patiënten na de revalidatie actief te houden en op te volgen, werd in 1985 de hartpatiëntenvereniging CAREPIM (Cardiale Revalidatiepatiënten Imelda) opgericht, nu bekend onder de naam Carep.

“In 1990 introduceerde cardioloog Luc Janssens de interventionele cardiologie. Aanvankelijk werden open hartoperaties verwezen naar UZ Leuven. Maar in 1992 werd hartchirurgie ook opgestart in het Imeldaziekenhuis. Een volgende stap was het sportcardiologisch onderzoek op de Cardiale revalidatie voor mensen die op een verantwoorde wijze aan sport wilden doen,” legt Gudrun Depotter uit.
“Cardiologie en hartchirurgie werden en worden nog steeds in ons ziekenhuis flink uitgebouwd. Over de jaren heen heeft de interventionele cardiologie een enorme vlucht genomen. Dit zijn medische behandelingen voor problemen met hart- en bloedvaten zonder grote ingrepen. Er is heel veel technologische vooruitgang geboekt. Hartchirurgie kent ook een sterke evolutie: van zeer ingrijpende ingrepen naar chirurgie via minimaal invasieve toegang en robotische overbruggingsoperaties,” aldus dr. John Roosen.

Multidisciplinaire samenwerking

Ook het centrum groeide mee. Er kwamen nieuwe doelgroepen, elk met hun aangepaste vorm van training en begeleiding. Het centrum legt de focus ook steeds meer op preventie en vermindering van gezondheidsrisico’s.“In samenwerking met de dienst Endocrinologie werd in 2000 het programma ‘Diabolo’ opgestart, dit is een programma voor diabetespatiënten om hun conditie terug aan te scherpen. In 2007 hebben we ‘Grandioos’ opgestart, een programma voor mensen met overgewicht die we begeleiden in het vinden van een gezondere levensstijl. Ook hierbij staan preventie en vermindering van gezondheidsrisico's centraal," zegt Gudrun.

De dienst Cardiale revalidatie zag over de jaren heen een grote stijging van het aantal patiënten in hun centrum. In 2019 zorgden ze voor de begeleiding van 1.095 patiënten, in 2023 steeg het aantal naar 1.464.De dienst bleef groeien. In 2017 verhuisden ze naar een nieuwe locatie op het domein, los van het hoofdgebouw van het Imeldaziekenhuis. “We verhuisden naar het toenmalige klooster, waar we veel meer ruimte hadden. We zitten er tussen de bomen en die groene omgeving is voor onze patiënten en team een echte meerwaarde,” legt Gudrun ons uit.

Als team proberen wij meer dan ooit de patiënt te betrekken tijdens zijn/haar revalidatie. Het doel van onze begeleiding is ervoor te zorgen dat patiënten na hun revalidatie een betere lichamelijke, geestelijke en sociale conditie hebben. Dat is het allerbelangrijkste.” besluit dr. John Roosen.

Naar aanleiding van hun veertigste verjaardag opent de Cardiale revalidatie haar deuren tijdens Dag van de Zorg op zondag 17 maart tussen 10 en 17 uur. Zij nodigen iedereen, jong en oud, uit om een kijkje te komen nemen. Medewerkers leggen met plezier uit wat je zoal kunt doen op deze afdeling en speciaal voor de kinderen is er een interactief parcours voorzien met gratis kindergrimeur. De moeite dus om de Cardiale revalidatie van het Imeldaziekenhuis eens te bezoeken.