Dr. Peter Bossuyt geeft gastcollege aan Oxford universiteit

12 juli 2019
door Thierry Aerts

Op 4 juli gaf dr. Peter Bossuyt van de dienst gastro-enterologie en IBD kliniek een gastcollege aan de Universtiteit van Oxford (UK). Dr. Bossuyt was er uitgenodigd voor een “invited lecture” op de Translational Gastroenteorlogy Unit van Prof Simon Travis. De Universtiteit van Oxford staat bekend als de beste onder van de Europese topuniversiteiten. Het spreekt dan ook voor zich dat een dergelijk uitnodiging enkel verleend wordt aan zeer hoogkwalitatief wetenschappelijk onderzoek.

Dr. Bossuyt werkt naast zijn dagelijkse praktijk binnen de IBD kliniek van de dienst gastro-enterologie aan een PhD thesis rond nieuwe endoscopische en beeldvormingstechnieken voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

De aanleiding voor deze prestigieuze uitnodiging is voornamelijk zijn pionierswerk en expertise binnen de toepassing van artificiële intelligentie voor het automatisch scoren en erkennen van ziekte-activiteit bij colitis ulcerosa. Door het ontwikkelen van automatische beeldanalysetechnieken is het mogelijk om op een veel objectievere manier een juiste inschatting te krijgen van de ziekte-activiteit bij patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat een behandeling op optimale wijze kan worden bijgestuurd.

Naast zijn geplande gastcollege had dr. Bossuyt die dag ook meerdere ontmoetingen met professoren van de Universiteit van Oxford om van gedachten te wisselen rond zijn onderzoeksprojecten.