Enkele cardiologen aanwezig op 25 jaar Hartcentrum

Cardiologen vieren 25 jaar Hartcentrum

18 maart 2017
door Communicatie

Zaterdag 18 maart organiseerden het Imeldaziekenhuis en het AZ Sint-Maarten uit Mechelen het symposium 'Ons Hartcentrum: gisteren, vandaag en morgen.

Het Hartcentrum van het Imeldaziekenhuis viert namelijk haar 25e verjaardag. Van bij het begin werkte het ziekenhuis inzake cardiologie samen met het AZ Sint-Maarten en de Sint-Jozefkliniek uit Bornem. Zo groeide het centrum uit tot wat het vandaag is, een door de overheid erkend ‘volledig hartcentrum’ dat in een kwarteeuw meer dan 90.000 ingrepen uitvoerde.

Op het symposium in het congrescentrum Lamot in Mechelen blikten verschillende sleutelfiguren uit de geschiedenis van het centrum terug op de voorbije 25 jaar. Maar het ging ook over de cardiologie van vandaag en er werd vooruit gekeken naar de toekomst.

Mix tussen competentie en passie

Ook Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) tekende present: “De cardiologie en de cardiochirurgie van deze centra hebben de ambitie om een voortrekkersrol te blijven spelen in de wijzigende zorgvraag en organisatie van het zorglandschap. Felicitaties met jullie 25 jaar bestaan”.

Dr. Luc Janssens, hoofd cardiologie van het Imeldaziekenhuis is trots op de lange en succesvolle samenwerking: “Je kan wel zeggen dat ons hart het summum is. Want enkel wat ons écht raakt in het hart vinden we belangrijk. Daarom streeft iedereen in het Hartcentrum, dat een mix is tussen competentie enerzijds en passie anderzijds, elke dag opnieuw naar een zo goed mogelijke service. In mijn ogen is samenwerking tussen de verschillende hospitalen, over de ziekenhuismuren heen, de sleutel tot succes.”

Cardiologen zullen nog nauwer samenwerken

In de toekomst zullen de hartspecialisten van de verschillende ziekenhuizen in de regio nog intensiever samenwerken. De dienst cardiochirurgie van Imelda en de diensten cardiologie van Imelda, AZ Sint-Maarten, Heilig Hart Lier en Sint-Jozefkliniek Bornem ondertekenden afgelopen dinsdag 14 maart namelijk een intentieverklaring tot samenwerking.

Door de handen in elkaar te slaan kan de zorgkwaliteit in ieder ziekenhuis verder uitgebouwd en geoptimaliseerd worden. De samenwerking heeft tot doel een gespecialiseerde maar toegankelijke zorg, waarbij kwaliteit centraal staat, te garanderen. En dit op een locatie dicht bij de patiënt.

Voor meer informatie over onze cardiologen klik hier

Voor meer informatie over onze cardiochirurgen klik hier

foto's: Tine Dillemans