Pijnkliniek

Onze dienst Pijntherapie behandelt patiënten met complexe pijnproblemen, dit kan zowel om acute als chronische aandoeningen gaan.

Pijn is een complex fenomeen en er zal dan ook niet altijd een duidelijke oorzaak of letsel zijn dat kan behandeld worden. Op de dienst Pijntherapie proberen we de pijn te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Als eerste stap in de pijnbehandeling kom je als patiënt op raadpleging bij de arts. Hij zal inzicht proberen te krijgen in het pijnprobleem en de beïnvloedende factoren. Op deze manier zal hij samen met jou een behandelingsplan opstellen. Hierbij kan het zowel gaan om een medicamenteuze behandeling als om infiltraties, enz. In samenwerking met de psychologe wordt er ook aandacht besteed aan het leren omgaan met de pijn en wordt er getracht de pijn een plaats te geven in het leven.

Route consultatie: 136
Afspraken:
015 50 52 39