Bolwerk

 
Psycho-educatie en trainingspakket bij geheugen- en concentratieklachten

Voor wie?
Het trainingsprogramma richt zich op (jong)volwassenen en ouderen met milde cognitieve haperingen.
‘Cognitieve klachten’ of haperingen omvatten allerlei moeilijkheden die mensen kunnen ervaren in hun denkvermogen.
 
Veelvoorkomende klachten zijn;

  • het sneller vergeten van afspraken
  • minder goed kunnen plannen en organiseren
  • moeite hebben om een gesprek te volgen
  • sneller geestelijk vermoeid zijn

 De onderliggende oorzaak voor deze haperingen is voor elke persoon verschillend. Het kan door een ongeluk, een aandoening of ziekte (MS, CVA, Parkinson, na chemotherapie, ...) ontstaan, maar er kunnen ook cognitieve klachten ontstaan zonder dat hier een medische aandoening aan ten grondslag ligt. De klachten kunnen het dagelijks functioneren thuis, op het werk en/of school gaan beïnvloeden.

"JE LEERT TAKEN OP EEN ANDERE MANIER UIT TE VOEREN DAN JE VOORHEEN GEWOON WAS WAARBIJ JE REKENING HOUDT MET JE EIGEN BEPERKINGEN EN STERKTES"  -BOLWERK

Je krijgt in 10 sessies, die wekelijks aangeboden worden, inzicht in de werking van de hersenen, de verschillende soorten aandacht en de werking van het geheugen. We bekijken hoe we complexe taken op een goede manier kunnen aanpakken. De training is er niet op gericht om de problemen die je ervaart volledig op te heffen. Tijdens de training leer je echter om anders om te gaan met de beperkingen om jouw functioneren, ondanks je klachten, te optimaliseren. In de eerste plaats gebeurt dit door het geven van informatie.
 
Aan de hand van oefeningen wordt de aandacht getraind en maak je verder kennis met nieuwe geheugenstrategieën, tips en technieken. Zo leer je taken op een andere manier uitvoeren dan je voorheen gewoon was rekening houdend met je eigen beperkingen en sterktes. Zo nodig worden er hulpmiddelen ingezet of wordt er advies gegeven rond het aanpassen van de omgeving om jouw functioneren nog meer te optimaliseren.
Belangrijk hierbij is dat je thuis verder oefent. Hiervoor wordt een uitgebreide map met allerlei huiswerkoefeningen voorzien. Jouw partner of familielid kan hierbij ook betrokken worden.

Praktisch

De sessies gaan door in kleine groepjes van 4 à 5 personen. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 1 uur.
Er zal gewerkt worden met pen en papier taken en/of via de computer. Een minimum aan schrijfvaardigheden en fysieke zelfredzaamheid is hiervoor noodzakelijk.
Indien er ernstige geheugenstoornissen, impulscontroleproblemen of talige moeilijkheden zijn, zal groepsdeelname moeilijk zijn.  
 
Je kan enkel in aanmerking komen voor het programma indien je intern doorverwezen werd door een van de neurologen in het Imeldaziekenhuis. Het is belangrijk dat er reeds diagnostische onderzoeken plaatsgevonden hebben alvorens je in het programma stapt.
Een van de diagnostische onderzoeken zal bestaan uit een cognitieve evaluatie. Deze evaluatie bestaat uit een reeks van puzzels en opdrachten waarbij op gestandaardiseerde wijze de geheugenfuncties, je concentratievermogen, je logisch redeneervermogen en andere cognitieve vaardigheden nagegaan worden.

Kostprijs

Het intakegesprek en/of cognitieve evaluatie worden aangerekend door de neuropsycholoog. Een aantal onderzoeken komen in aanmerking voor RIVIZ terugbetaling.  Je behandelend neuroloog kan je hierover informeren.
De 10 sessies worden gegeven door onze ergotherapeute. Er wordt een bedrag van 30,00 euro gevraagd per sessie. Voor financiële tussenkomst kan je informeren bij het ziekenfonds.
Er wordt na het cognitief trainingsprogramma nog een neuropsychologisch consult ter nabespreking geadviseerd.

Contact

Voor een eerste consultatie maak je een afspraak op de dienst neurologie. Dit kan via de afsprakendienst (015 50 51 11) of online.
Voor meer informatie over het programma kan je terecht op het e-mailadres email. Indien je een telefoonnummer noteert zal een van de medewerkers je zo spoedig mogelijk opbellen.

Het Team

Neurologen: dr. P. Vermylen, dr. M. Dewil, dr. L. Dobbels
Paramedisch coördinator: dhr. Tim Wyckmans
Ergotherapeute: Caroline De Schutter
Neuropsychologen: Heleen Bongers, Julie Verheyden