Patiëntenverenigingen

Naam vereniging Contact Doelgroep I.s.m volgende afdelingen
Carepim www.carep.be Hartpatiënten HAVA 1, HAVA 2, HAVA 3, Cardiologie
Imnipa email  Dialysepatiënten  Kunstnier, Geneeskunde 1
Stoma Ilco vzw www.stoma-ilco.be Stomadragers Heelkunde 4
Naboram www.naboram.be Nazorg bij borstsparende ingreep, borstamputatie, borstrecontructie Heelkunde 3
Neo Ma www.neo-ma.be Mensen geconfronteerd met borstrecontructie Heelkunde 3
Van Boezem tot Boezem   Lotgenotengroep voor borstkankerpatiënten Heelkunde 3
Met lege handen www.metlegehanden.be Zelfhulpgroep voor ouders van een overleden kind Kraamafdeling,
Over hoop www.over-hoop.be Families van jonge verkeersslachtoffers Spoed, Intensieve Zorgen
Rondpunt www.rondpunt.be Informatie voor betrokkenen bij een verkeersongeval Spoed, Heelkunde 1, Heelkunde 2, Heelkunde 4
Wistik vzw www.wistik.be Aanvullende hulp bij kanker DZH 2, Geneeskunde 2, Geneeskunde 4, Geneeskunde 5
Stichting tegen kanker www.kanker.be Voor al je vragen over kanker DZH 2, Geneeskunde 2, Geneeskunde 4, Geneeskunde 5
Kom op tegen kanker www.komoptegenkanker.be Komt op voor het recht van de patiënten op de beste behandeling en zorg, en het recht van mensen op een gezonde leefomgeving DZH 2, Geneeskunde 2, Geneeskunde 4, Geneeskunde 5
Anonieme alcoholisten www.aavlaanderen.org Voor personen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme PAAZ, Geneeskunde 4
SOS Nuchterheid www.sosnuchterheid.org Voor personen met een afhankelijkheidsprobleem

PAAZ

Al-Anon www.al-anonvl.be Voor familieleden van personen met een alcoholprobleem PAAZ, Geneeskunde 4
Similes Vlaanderen http://nl.similes.be/ Voor gezinsleden van personen met psychiatrische problemen PAAZ
Ups en Downs www.upsendowns.be Vereniging voor chronisch manisch depressieven en betrokkenen PAAZ
Downsyndroom Vlaanderen www.downsydroom.eu Vrijwilligersvereniging voor ouders met kinderen met het syndroom van Down Kraamafdeling
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen www.dementie.be Voor mantelzorgers van dementerenden

Geriatrie, Neurologie, Neuro-revalidatie

RA Liga www.raliga.be Reumatoïde Artritis Liga vzw

 

Op zoek naar een andere patiëntenvereniging? Zoek de ongeveer 1.500 zelfhulpgroepen in Vlaanderen op www.zelfhulp.be