Nefrologie en nierdialyse

Nefrologie is de medische specialiteit die gericht is op het diagnosticeren en behandelen van nierziekten en nierinsufficiëntie. Bij een aantal patiënten is de eigen nierfunctie zo sterk verminderd dat we beroep moeten doen op een 'niervervangende' therapie of dialyse.

Brochures en media
Route Dialyse: 120
Route Geneeskunde 1: 267
Afspraken:
015 50 51 11
Afspraken dialyse:
015 50 54 11