Medische beeldvorming

Op onze dienst Medische beeldvorming werkt een team van verpleegkundigen, medisch beeldvormers, medisch secretaressen en logistieke helpers. Zij zijn de schakel tussen de patiënten en de medische beeldvorming. De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door de hoofdverpleegkundige in samenwerking met het medisch diensthoofd.

Verpleegkundigen en medisch beeldvormers informeren de patiënt over het voorgeschreven onderzoek, eventuele aanpassingen of gevolgen. Zij voeren tevens het onderzoek uit onder supervisie van de radioloog of assisteren de radioloog bij meer invasieve onderzoeken.

De logistieke helpers staan in voor de dagelijkse ondersteuning van de dienst.

De radiologen in ons ziekenhuis zijn niet geconventioneerd. Dat betekent dat, naast de wettelijke remgelden voor jouw voorgeschreven onderzoek en eventuele toegediende medicatie-vloeistoffen, er een honorariumsupplement in rekening wordt gebracht.

Als het onderzoek gepland is tussen 8:00 en 18:00 uur op weekdagen, worden er voor CT- en NMR-onderzoeken geen supplementen aangerekend. Bij het maken van jouw afspraak zal gevraagd worden of je het voorgeschreven CT- of MR-onderzoek wilt laten uitvoeren tijdens reguliere kantooruren (8:00 - 18:00 uur op weekdagen) of buiten deze uren. Ga je akkoord met het onderzoek buiten deze uren, dan wordt het extra honorariumsupplement wel aangerekend. In dat geval verzoeken we jou om jouw toestemming schriftelijk te bevestigen vóór het onderzoek, zoals voorgeschreven door de wet.


Waarom moet je soms even wachten bij de dienst Medische beeldvorming? En hoe verloopt het onderzoek op onze dienst? We leggen het je even uit in deze video.