Logopedie

Onze dienst logopedie richt zich op het onderzoeken, het voorkomen en het behandelen van communicatie- en slikproblemen bij volwassenen. Onder communicatie verstaan we alles wat te maken heeft met het begrip en de productie van gesproken en geschreven taal, alsook de ondersteunde communicatie.  Bij slikproblemen geven we advies over voedingsinname, gaande van consistentieaanpassing tot het aanleren van slikmanoeuvres. 

Wij  bieden zorg aan patiënten die in het ziekenhuis verblijven. Na aanvraag van de behandelende arts onderzoeken we de klacht en verlenen we verdere begeleiding. 

De logopedist kan bij verscheidene problematieken ingeschakeld worden zoals bijvoorbeeld na een beroerte, een hersenbloeding, ziekte van Parkinson, MS, voedingsproblemen bij de geriatrische patiënt enzovoort. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest voorkomende logopedische stoornissen.

Een doorsnede van ons spraakorgaan

Praktisch

Logopedie tijdens uw opname in het ziekenhuis
Logopedie wordt opgestart na voorschrift van een geneesheer-specialist.  De kost voor logopedie is vervat in de verpleegdagprijs op de volgende afdelingen: G = dienst geriatrie, Sp = dienst voor chronische/neurologische aandoeningen en PAAZ = psychiatrische afdeling en dagziekenhuis geriatrie.  Op de overige afdelingen kan logopedie verrekend worden via de ‘nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’.

Thuis: hoe moet het verder?

Als een patiënt met taal-, spraak- , slik en/of stemproblemen uit het ziekenhuis wordt ontslagen, is verderzetting van therapie of voedingsbegeleiding vaak noodzakelijk.  Ambulante revalidatie kan bij een zelfstandig logopedist zowel in de praktijk als aan huis gebeuren.  Terugbetaling wordt geregeld via de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.  Adressen van logopedisten kan u op onderstaande deze websites vinden:

  • www.vvl.be/logopedisten
  • www.postgraduaat-neurocom.weebly.com/zoek-een-neurologopediste
  • http://postgraduaatdysfagie.weebly.com/sliktherapeuten.html