Algemene oncologie - Longkanker

Wat is longkanker?

Longkanker wordt ook wel kwaadaardig longgezwel of maligne longtumor genoemd. Het is wereldwijd één van de meest voorkomende kankers. De voornaamste risicofactor voor ontstaan van longkanker is roken. Spijtig genoeg kunnen ook niet-rokers longkanker krijgen. Andere risicofactoren zijn blootstelling, vb op het werk, aan asbest, teer, chroom, arsenicum,… Longvlieskanker, mesothelioom, wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Maar ook luchtvervuiling door fijn stof speelt een rol. Longkanker treedt meer op bij mannen dan bij vrouwen.

Wil je stoppen met roken, klik dan hier.

Longkanker kan je onderverdelen in 2 grote groepen: kleincellige longkanker en grootcellige longkanker, afhankelijk van hoe de cellen er onder de microscoop uit zien. Grootcellige longkanker wordt dan ook weer verder opgedeeld in subtypes.

Symptomen

Symptomen van longkanker zijn onder andere:

 • Ontstaan van of verandering van hoest
 • Ophoesten van bloed
 • Kortademigheid
 • Vermagering
 • Hese stem
 • Pijnklachten thv de borstkas
 • Vermoeidheid
 • Algemeen onwel zijn
 • Aanhoudende longontsteking

Soms wordt de diagnose van longkanker ook gesteld bij symptoomvrije mensen.

Onderzoeken

Als de diagnose van longkanker vermoed wordt, worden verschillende bijkomende onderzoeken gepland, om te kijken of er elders in het lichaam ook afwijkingen zijn. Dit kan bestaan uit:

Het vermoeden van longkanker kan enkel bevestigd worden door een stukje van het gezwel (= biopsie) te onderzoeken onder de microscoop. Meestal wordt een biopsie bekomen door het uitvoeren van een bronchoscopie ( dan wordt er met een buisje in de luchtwegen gegaan). Andere manieren zijn een punctie door de borstkaswand of via een operatie.

Behandeling van longkanker

Als de diagnose van longkanker bevestigd wordt, wordt dit besproken op het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Hieraan nemen artsen van verschillende disciplines deel: longartsen, algemeen oncologen, chirurgen, bestralingsartsen, pathologen (=microscopisten), radiologen, …
De behandeling van longkanker hangt af van de uitgebreidheid van de ziekte, de fitheid van de patiënt, het type longkanker, …
Zo wordt voor elke patiënt het beste behandelingstraject gekozen.

Behandeling van longkanker kan bestaan uit:

 • Chirurgie 
 • Radiotherapie 
 • Chemotherapie. Regelmatig wordt voor deze behandeling een poortcatheter geplaatst 
 • Immuuntherapie 
 • Doelgerichte therapie (enkel mogelijk als er bepaalde afwijkingen op de kankercellen zijn)
 • Een combinatie van bovenstaande behandelingen

Werd de diagnose van longkanker onlangs bij je gesteld, dan word je behandeld door een toegewijd team van artsen, oncocoaches, verpleegkundigen en andere zorgverleners, zoals onze sociale dienst, oncopsycholoog, oncodiëtist, … Patiënten die na of tijdens hun behandeling aan hun conditie/revalidatie willen werken, kunnen terecht op de dienst revalidatie.

Aarzel niet om je tot ons te wenden met je vragen!