Patiëntveiligheid: #samen#actieve patiënt#excellent

1- De ombudsdienst

  • Vormt de schakel tussen patiënten, hun familie en het ziekenhuis.
  • Draagt zorg voor een klantvriendelijke klachtenbehandeling.

Jouw klacht, van welke aard dan ook, zal met respect voor de privacy, in alle neutraliteit, en zo snel mogelijk behandeld worden.

open de pagina van de ombudsdienst

2- MIPV: incidentmeldingen ziekenhuis

Soms loopt er ondanks alle inspanningen iets fout in het ziekenhuis.

Het ziekenhuis stimuleert de medewerkers via een intern meldsysteem om incidenten met betrekking tot de patiëntveiligheid te melden. Met een constructieve aanpak worden deze meldingen geanalyseerd en worden verbetertrajecten opgestart. Informatie over deze incidenten is cruciaal om te leren en te verbeteren.

Medische incidenten kunnen naar impact op de patiënt ingedeeld worden in verschillende groepen:

  • Bijna incidenten: een incident kon voorkomen worden door een controle;
  • Incidenten zonder schade: incident tijdens een behandeling, doch zonder weerslag op de gezondheid (bv. toedienen van verkeerde medicatie/dosis zonder gevolg);
  • Incidenten zonder blijvende schade: patiënt ondervindt schade maar deze (is licht en) is van voorbijgaande aard;
  • Incidenten met potentiële schade in de toekomst;
  • Incidenten met blijvende schade (tot eventueel overlijden).

 

Incidenten met schade of potentiële schade voor de patiënt worden gecommuniceerd met de patiënt. Het is de behandelend arts die de inschatting maakt na voldoende geïnformeerd te zijn door het zorgteam. De arts zal communiceren met de patiënt en mogelijke gevolgen worden op dat moment transparant besproken.

Ook als patiënt kan je een melding doen! Patiëntenmeldingen zijn een belangrijke bron van informatie.

Dit formulier kan gebruikt worden om een onveilige situatie te melden.