Bijzondere zorgen

De patiënten op de dienst bijzondere zorgen staan continu onder verpleegkundig en medisch toezicht, in combinatie met monitoring.

Patiënten kunnen via spoedgevallen, intensieve zorgen, operatiekwartier, maar ook via de verpleegafdelingen opgenomen worden. Vitale functies, zoals bv bloedsomloop, ademhaling en/of bewustzijn kunnen bedreigd of ontregeld zijn waardoor een nauwe opvolging noodzakelijk is.

Verder is de dienst bijzondere zorgen gespecialiseerd in het bewaken van patiënten met ernstige hartproblemen. Telemetrie maakt het mogelijk dat patiënten met (een risico op) hartritmestoornissen opgevolgd worden. Deze patiënten verblijven op een verpleegafdeling en dragen een kleine monitor. Deze telemetriemonitoring wordt centraal bewaakt op bijzondere zorgen.

Bijzondere zorgen situeert zich wat betreft zorgzwaarte tussen de verpleegafdelingen en intensieve zorgen.

    Route: 204
    kamer: 120
  • Verpleging:
    015 50 53 80