Geplande opname

Imeldaziekenhuis
015 50 50 11
email

WZC Den Olm
015 50 03 50
email

Wat gebeurt er?

Je huisarts of de arts-specialist spreekt de opname af met het ziekenhuis.

Om je opname vlot te laten verlopen, vragen wij je het vooropnameformulier dat je van de behandelende dokter ontvangt, zo vlug mogelijk in te vullen en terug te bezorgen aan de onthaaldienst in de inkomhal.

Je kan best zelf ook telefoneren of e-mailen met de opnamedienst om je kamerkeuze kenbaar te maken (email).

Op dag en uur van de afspraak meld je je bij de opnamedienst, in de wachtzaal achter de onthaalbalie. Daar bespreken we met jou je opname en vullen we het opnameformulier in. Vul op voorhand de medicatiefiche in, en breng je thuismedicatie mee - het Imeldaziekenhuis heeft daar een medicatiezak voor die je van je arts-specialist krijgt. Vervolgens word je verwezen naar de afdeling waar je zal verblijven.

Informatie aan de huisartsen

Je huisarts wordt ingelicht over je opname of raadpleging en ontvangt de verslagen van de behandelende arts.

Een aantal huisartsen heeft met het Imeldaziekenhuis een overeenkomst gesloten om via een beveiligd elektronisch systeem rechtstreeks inzage te krijgen in het medisch dossier. Wanneer je huisarts aangesloten is, zal je bij inschrijving gevraagd worden een toestemming te ondertekenen tot inzage. Je kan vrij beslissen of je deze toestemming al dan niet geeft. Indien je geen toestemming geeft, worden de verslagen per post naar je arts gestuurd.
Indien je je toestemming geeft, kan je arts de toegestane informatie (bepaald door het Imeldaziekenhuis) rechtstreeks inzien in het computersysteem van het ziekenhuis. Informatie van de sociale dienst en de dienst psychiatrie wordt hierbij niet vrijgegeven.

Mutualiteit: meldingsplicht van arbeidsongeschiktheid

Door je opname in het ziekenhuis kan je arbeidsongeschikt zijn. Je dient de adviserende arts van je ziekenfonds onmiddellijk te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Volgens de wet ben je hiervoor zelf verantwoordelijk. Doe je dit niet, dan loop je kans geen ziektevergoeding van je ziekenfonds te krijgen. Voor meer informatie of hulp hierbij kan je beroep doen op de opnamedienst.

Brochures

Onthaalbrochure