Dagopname

Dagziekenhuis 3
015 50 64 05

Hart- en vaatcentrum
HAVA 1 - 015 50 53 70
HAVA 2 - 015 50 55 30

Wat houdt dat in?

Voor een aantal ingrepen en onderzoeken is geen overnachting in het ziekenhuis noodzakelijk.
Voor deze behandelingen beschikken wij over een modern dagziekenhuis. Voor opname in het dagziekenhuis meld je je aan bij het onthaal van het dagziekenhuis. Je wordt ‘s morgens of ‘s middags opgenomen en mag dezelfde dag nog naar huis. In de zeldzame gevallen, waarbij om medische redenen een ontslag niet op dezelfde dag kan gebeuren, is een overnachting in het ziekenhuis noodzakelijk. Er zijn 4 verschillende locaties waar je voor een dagopname kan opgenomen worden.

Dagopname kinderafdeling 
Indien je kind voor een dagopname wordt opgenomen, meld je je aan bij de opnamedienst aan de hoofdingang van het ziekenhuis.

Dagziekenhuis 1 
Openingsuren : maandag tot vrijdag 7u30 tot 19u00
In dagziekenhuis 1 komen patiënten die een heelkundige behandeling ondergaan.

Dagziekenhuis 2 
Openingsuren: maandag tot vrijdag 7u30 tot 19u00
Op dagziekenhuis 2 komen patiënten voor oncologische en hematologische (bloedziekten) behandelingen.

Dagziekenhuis 3 
Openingsuren : maandag tot vrijdag 8u00 tot 17u00
In het geriatrisch dagziekenhuis kunnen bejaarde patiënten via dagopname onderzocht en behandeld worden. De nadruk ligt op een multidisciplinaire aanpak en is zowel medisch als paramedisch georiënteerd. Het geriatrisch dagziekenhuis bevindt zich in het geriatrisch complex, te bereiken via parking B. Het wordt aangeduid als dagziekenhuis 3.

Hart- en vaatcentrum HAVA 1 
Op deze afdelingen worden alle patiënten met cardiovasculaire aandoeningen gehospitaliseerd.
De patiënten die worden opgenomen op de afdeling HAVA 1 kunnen zich vooraf inschrijven aan de opnamedienst (loket 1). De dag van opname kunnen zij zich op het afgesproken uur melden aan loket 1 om de administratie te vervolledigen.

Informatie aan de huisartsen

Je huisarts wordt ingelicht over je opname of raadpleging en ontvangt de verslagen van de behandelende arts. Een aantal huisartsen heeft met het Imeldaziekenhuis een overeenkomst gesloten om via een beveiligd elektronisch systeem rechtstreeks inzage te krijgen in het medisch dossier. Wanneer je huisarts aangesloten is, zal je bij inschrijving gevraagd worden een toestemming te ondertekenen tot inzage. Je kan vrij beslissen of je deze toestemming al dan niet geeft. Indien je geen toestemming geeft, worden de verslagen niet naar je arts gestuurd.
Indien je toestemming geeft, kan je arts de toegestane informatie (bepaald door het Imeldaziekenhuis) inzien in het computersysteem van het ziekenhuis. Informatie van de sociale dienst en de dienst psychiatrie wordt hierbij niet vrijgegeven.