Neuropsychologie

Heleen Bongers: 
015 50 64 08
Dorien Timmers:
015 50 64 33

Neuropsychologisch testonderzoek

In het neuropsychologisch onderzoek worden aan de hand van gestandaardiseerde testen, op maat van de patiënt, al naargelang de onderzoeksvraag van de doorverwijzende arts en de problematiek van patiënt in kwestie verschillende cognitieve (mentale) functies onderzocht, vb. geheugen, aandacht, uitvoerende functies (planning, organisaties, abstract denken).

Aan de hand van dergelijk onderzoek wordt nagegaan of er sprake is van tekorten in de betreffende functies, waarna een sterkte-zwakte profiel wordt opgesteld. Deze testen kunnen worden aangevuld met vragenlijsten. Dergelijk onderzoek neemt gemiddeld minimum één uur tot maximum vier uur in beslag. Het is belangrijk dat patiënt hulpmiddelen zoals een (lees)bril en/of hoorapparaat meebrengt naar het onderzoek. Aan het begin van het onderzoek vindt er een uitgebreid anamnesegesprek plaats met de patiënt om de klachten in kaart te brengen. Mits toestemming van de patiënt gebeurt er ook een gesprek met de partner, kinderen of direct betrokkenen; deze perso(o)n(en) zijn wel niet aanwezig bij het testonderzoek zelf, omdat dit de testprestaties kan beïnvloeden. Van dit onderzoek wordt een uitgebreid schriftelijk verslag opgemaakt, dat doorgestuurd wordt naar de aanvragende arts.

De arts zal dan de uiteindelijke diagnose en resultaten aan de patiënt meedelen. In sommige gevallen gebeurt er nadien nog een gesprek met patiënt en/of familie (bespreking testresultaten, tips bij omgaan met de problematiek).