Imelda draagt zorg voor zijn groene omgeving!

10 augustus 2021
door Thierry Aerts

Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden ligt midden in een groene omgeving. Dat het ziekenhuis – dankzij zijn historiek als sanatorium - omgeven is door bomen, is een onmiskenbare troef. Het behoud en de verdere ontwikkeling van deze groene campus ten gunste van patiënten, medewerkers en zorgpartners is voor Imeldaziekenhuis een belangrijke prioriteit. De ecologisch voetafdruk van het ziekenhuis zoveel mogelijk verkleinen, is dus vanzelfsprekend. Maar het ziekenhuis gaat verder. Een aantal initiatieven werden genomen om patiënten en medewerkers meer te laten genieten van de groene omgeving én het belang van de omringende natuur wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de organisatie.  

De afgelopen jaren werd door het Imeldaziekenhuis al zwaar geïnvesteerd in groene energie. Zo werden er in 2019  1162 zonnepanelen in gebruik genomen en beschikt het ziekenhuis eveneens over een warmtekrachtkoppeling. Gecombineerd hebben deze een vermogen dat overeenkomt met een zestigtal huishoudens. Daarnaast werd er bij de verbouwing van de inkomhal een groen dak voorzien en wordt er bij elke verbouwing zoveel mogelijk gewerkt met duurzame materialen. Ook medewerkers dragen hun steentje bij aan het verminderen van de afvalberg en krijgen ook de mogelijkheid om nog meer te genieten van het groene Imelda.

Samen recycleren en zo de afvalberg verminderen

Het Imeldaziekenhuis vernieuwde onlangs zijn volledige containerpark. Het ophalen van papier, karton, RNMA en restafval gebeurt nu ook via rolcontainers op de diensten. Alles wordt gesorteerd en zoveel mogelijk gerecycleerd. Bij de vernieuwing van ons containerpark werden nieuwe perscontainers voorzien met een kiep-/kantelsysteem. Hierdoor hoeven de medewerkers van interne logistiek niet meer dagelijks honderden blauwe NRMA zakken manueel in een perscontainer te tillen. Ergonomie gecombineerd met duurzaamheid.

Daarnaast zijn er nog verschillende initiatieven, die zorgen voor recyclage van ziekenhuismateriaal. De  blauwe doeken, die rond gesteriliseerd materiaal zitten in het operatiekwartier, worden sinds vorig jaar verzameld en gerecycleerd. “Voordien kwamen deze in grote hoeveelheden bij het restafval terecht en werden ze verbrand. Deze steriele doeken bestaan uit een zuiver kunststof, polypropeen, waardoor ze bijzonder geschikt zijn om te recycleren.” licht Mie Stockman, preventieadviseur in Imelda, toe.

Op de doeken hangen labels en kleefband die verwijderd moeten worden vooraleer ze naar het recycleercentrum kunnen. Hiervoor wordt de hulp van Ons Tehuis Brabant vzw in Kampenhout, ingeschakeld. Daar worden de kleefband en stickers verwijderd, de doeken opgevouwen en samengeperst tot balen. Dit recyclageproject creëert zo eveneens werk voor mensen met een arbeidsbeperking. “Vervolgens gaan de doeken naar de recycler. Die wast, vermaalt en smelt de doeken tot plastic korrels. Die korrels gebruikt men in de verpakkingsindustrie als folie, in de auto-industrie en in allerhande producten zoals stoelen, plantpotten, speelgoed en gieters. Tussen augustus 2020 en april 2021 werd 2,4 ton sterilisatiedoeken opgehaald en verwerkt. Zo wordt afval dus een grondstof voor nieuwe producten en is de cirkel rond.” verduidelijkt Stefaan Claeys, Facilitair directeur.

Het Imeldaziekenhuis maakte ook deel uit van een pilootproject voor glasrecyclage waarin samen met EnAdviS en OVAM, ongeveer 4 ton paracetamolflesjes werden ingezameld. Hierbij werd onderzoek gedaan naar een alternatief voor het verbranden van de flesjes. Op basis van de resultaten van dit project kunnen deze flesjes binnenkort naar de glascontainer en op die manier gerecycleerd worden.

Ook de Imeldakeuken gaat voor minder afval

De keuken van het Imeldaziekenhuis nam verschillende initiatieven om haar afvalberg te beperken. Alle medewerkers kregen een herbruikbare glazen slakom en een warmhoudbeker waarmee ze met korting salades en soep kunnen verkrijgen in het personeelsrestaurant Café Clinic. Dit vermindert het gebruik van wegwerpmateriaal en wat er nog aan wegwerp wordt gebruikt, werd vervangen door bioafbreekbaar materiaal.

De keuken schakelde recent over van voorverpakt naar onverpakt brood. Deze omschakeling vermindert het gebruik van plastiek met 662,48 kg per jaar en zorgt er bovendien voor dat patiënten een grotere keuze hebben in broodvariëteiten.  

Vorige week werd in Café Clinic, de personeelscafetaria van het ziekenhuis, een sorteerstraat geïnstalleerd. Na het eten sorteren medewerkers de resten en het afval van hun maaltijd. Op die manier wordt de afval, die vroeger samenkwam, opgesplitst in voedselresten, PMD en restafval. Deze opsplitsing zorgt er vooreerst voor dat er minder restafval moet verbrand worden. De voedselresten worden door een erkende afvalophaler opgehaald; het biogas dat tijdens het vergistingsproces vrijkomt wordt gebruikt om groene stroom te maken. De energie van 75 containers met voedselresten voorziet een doorsnee huishouden van een jaarlijks stroomverbruik (3500 kWh) en bespaart daardoor rond de 1,4 ton aan CO2.

Boomstambanken zorgen voor groene rustplekjes voor medewerkers

Anderhalf jaar COVID-19 betekende voor alle medewerkers en artsen in het ziekenhuis werken in uitzonderlijke en moeilijke omstandigheden. Als blijvende herinnering aan hoe hard maar vooral hoe goed werd samengewerkt, besloot de directie van het Imeldaziekenhuis extra rustplekjes in het groen te voorzien. 

Zopas werden door Natuurpunt 8 boomstambanken geplaatst, verspreid over het Imeldadomein. Op elke bank staat een inspirerende boodschap die door de Imeldamedewerkers werden uitgekozen. Op deze banken kunnen medewerkers even tot rust komen, hun middagpauze nemen maar ze worden eveneens gebruikt om in de natuur te vergaderen.

Tim De Cuyper, hoofdverpleegkundige Verlengde zorgen en gedurende anderhalf jaar hoofd COVID-afdeling RCU4 : ”Deze extra rustplekjes in het groen zijn een herinnering aan het harde werk dat we verrichtten tijdens de COVID-19-periode. Je kan hier lunchen, iets bespreken met collega’s of jezelf even opnieuw opladen.”

Binnenkort 20 kippen op het Imeldadomein!

Ook aan de verwerking van het plantaardig, organisch afval wordt gedacht. Hiervoor schakelt het Imeldaziekenhuis binnenkort twintig kippen in die wel weg weten met dit organisch afval. Op het Imeldadomein worden twee kippenrennen en -hokken voorzien voor telkens tien kippen. “Een kip werkt dagelijks ongeveer 150 gr voedselresten weg. Op jaarbasis vermijden we dankzij onze kippen 1095 kg restafval. De verzorging van de diertjes zal gebeuren door vrijwilligers en onze tuinmannen. De jaarlijkse kosten voor voeding en onderhoud zullen worden bekostigd door de verkoop van de eitjes”.

Toekomst

De nieuwe arbeidskledij die binnenkort in gebruik wordt genomen in het Imeldaziekenhuis, zal voor 99% bestaan uit micropolyester, een stof die biologisch afbreekbaar is en gemaakt wordt van hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast wacht het ziekenhuis op een bouwvergunning voor de installatie van 1800 bijkomende zonnepanelen.

Het Imeldaziekenhuis blijft op deze manier verder investeren in duurzame oplossingen.