We zijn supertrots op het behalen van het NIAZ-Qmentum label!

17 januari 2017
door Communicatie

Vrijdag de 13de was voor ons ziekenhuis een feestelijke dag. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) kende ons het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toe. Hiermee krijgen we na een externe controle een positief rapport voor veilige en kwaliteitsvolle zorg. Het label geeft ook aan dat we een werkcultuur hebben die gericht is op continu verbeteren.

Het NIAZ-kwaliteitslabel wordt uitgereikt na een uitgebreide audit van het hele ziekenhuis. Van 28 november tot 2 december werd ons ziekenhuis door zes auditoren grondig doorgelicht. Tijdens deze controle werd nagegaan of we voldoen aan de NIAZ normen. Deze normen zijn gericht op hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en effectief bestuur. Elke norm bestaat uit een reeks criteria die aangeven wat er nodig is om aan deze norm te voldoen.

Tijdens de auditweek werden bijna 2000 criteria getoetst aan de praktijk. Honderden documenten werden ingekeken maar vooral door de bevraging van medewerkers, vrijwilligers, huisartsen en patiënten observeerden de auditoren de werking van ons ziekenhuis.

Enkele van de normen die werden getoetst waren: de correctie identificatie van patiënten, veilig medicatiebeleid, ziekenhuishygiëne en infectiepreventie, de werking van spoed en medische beeldvorming, nierdialyse, oncologie, omgaan met noodsituaties …

De neuzen in dezelfde richting

Het accreditatietraject werd opgestart in 2012. Vooral de laatste twee jaar werd intensief gewerkt aan de voorbereiding van deze externe audit. Quality-teams, samengesteld per normenset, begeleidden de afdelingen in het optimaliseren van hun kwaliteit en veiligheid. Interne audits en quickscans toetsten de criteria van de normensets en een proefaudit begin november was een grondige test als voorbereiding op de effectieve audit.

Alle medewerkers uit ons ziekenhuis werden betrokken in dit accreditatieproces. Iedere medewerker kreeg een informatieklapper, de Niaz Wijsneus, waarin wekelijks een ziekenhuisbreed thema werd toegelicht. Tijdens de Ren-je-wijs infosessies kon iedere medewerker zijn kennis uittesten.

Na twee jaar voorbereiding stonden alle neuzen in dezelfde richting en werd afgeteld naar de audit.

Supertrots op het behalen van het label.

Op de laatste dag van de audit gaf het auditteam ons al een eerste indruk. Bevlogen professionals en een gezamenlijk multidisciplinair verantwoordelijkheidsgevoel stonden bovenaan de lijst met complimenten, mooi om dit te horen na een toch wel bijzondere week.  Dat we tijdens de auditweek konden laten zien dat Imelda staat voor kwalitatieve hartelijke zorg is het resultaat van enthousiaste inzet van iedereen in ons huis. Het waren nog een aantal spannende weken afwachten voor we de beslissing van NIAZ kregen. We waren aangenaam verrast dat Kees van Dun, CEO van NIAZ, ons dit label persoonlijk kwam overhandigen tijdens het personeelsfeest. Met meer dan 800 medewerkers hebben we vrijdagavond als geaccrediteerd ziekenhuis feestend het nieuwe jaar ingezet!” Bart Pardon, algemeen directeur.