Samenwerking met het Nationaal Multiple Sclerose Centrum

21 oktober 2016
door Communicatie

21 oktober 2016 start voor de eerste keer de multidisciplinaire MS raadpleging. Onze dienst neurologie werkt vanaf nu samen met het Transmuraal Multiple Sclerose Team (TMST). Dit team is opgericht in de schoot van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum, een centrum dat mensen met MS vanuit verschillende standpunten benadert: medisch, functioneel, psychologisch en sociaal.

Het team zal elke vierde vrijdag van de maand samen met de neurologen van ons ziekenhuis multidisciplinaire raadpleging doen. Tijdens deze raadpleging zal de patiënt de mogelijkheid krijgen om bij elk van de teamleden op consultatie te gaan. Vanuit de verschillende disciplines zal er zo aan de hand van gesprekken, vragenlijsten en testen naar de patiënt geluisterd worden.

Op het einde van de raadpleging bundelen alle leden van het TMST hun bevindingen in een samenvattend verslag aan de huisarts, waarin een advies zal geformuleerd worden in verband met de meest geschikte aanpak voor de patiënt.

Doorverwijzing naar de multidisciplinaire MS raadpleging gebeurt door onze neurologen tijdens de consultatie.