Nieuwe arts gestart

21 december 2022
door Kathleen Vermeulen

Nog vlak voor de feestdagen heten wij dr. Quinten Roggeman van harte welkom in ons artsenteam.

Dr. Roggeman is  gespecialiseerd in Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie. Hij genoot zijn opleiding Geneeskunde aan de KU Leuven, waar hij in 2016 zijn diploma behaalde. Tijdens zijn specialisatie tot NKO-arts werkte hij gedurende drie jaar als assistent in het GZA-ziekenhuis Sint-Augustinus te Wilrijk, waarna hij zijn opleiding afrondde met twee universitaire jaren in het UZ Leuven, campus Gasthuisberg. Hij werd erkend als NKO-specialist in juli 2021. 

Al vroeg in zijn assistentschap ontwikkelde zich een bijzondere interesse voor het deeldomein van de otologie. De complexe pathologie, het minutieuze chirurgische werk en het vaak positieve verhaal van gehoorherstel trokken hem sterk aan. Daarom volgde hij na afloop van zijn assistentschap nog een verdiepend jaar als fellow otologie, aan het European Institute for ORL-HNS van het GZA-ziekenhuis Sint-Augustinus. 

Patiënten kunnen bij hem terecht voor diagnostiek en behandeling van neus-, keel- en oorproblematiek bij kinderen en volwassenen, met in het bijzonder chronische oorpathologie en (midden-)oorheelkunde. 

Meer info over dr. Roggeman en het maken van een afspraak vind je hier.