Nieuwe arts

19 november 2020
door Kathleen Vermeulen

Op woendag 18 november is dokter Marijke De Keukelaere gestart in ons ziekenhuis. Zij versterkt sindsdien ons team van kinderartsen. 
Dokter De Keukelaere is naast de algemene pediatrie ook gespecialiseerd in kindergastro-enterologie. Daarom zal zij op de kinderafdeling extra aandacht hebben voor patiëntjes met voedings– en buikpijnproblematiek.