Migraine Awareness Week

05 september 2022
door Kathleen Vermeulen

"Zeg niet zomaar hoofdpijn tegen migraine," zegt neuroloog Maarten Dewil. "Migraine is de meest voorkomende neurologische aandoening die daarenboven een bijzonder groot socio-economisch impact heeft door het bijhorende werkverlet. Een op vijf van de Belgen krijgt ooit te maken met migraine, waarbij vrouwen 3 maal vaker getroffen worden dan mannen. De diagnose wordt naar schatting in ongeveer 1 op 2 van de patiënten miskend en weggezet als gewoon hoofdpijn. Dit terwijl een goede diagnose kan leiden tot een adequate aanpak van de aanvallen en een goede preventie ervan."

Hoog tijd om tijdens de ''Migraine Awareness Week" van 2022 nog eens kort de belangrijkste kenmerken van dit type hoofdpijn op een rijtje te zetten.
Volgens de internationale wetenschappelijke criteria spreken van migraine als:

  • Je minstens 5 keer een hoofdpijnaanval hebt gehad die beantwoordt aan onderstaande kenmerken (ongeacht over welke periode je deze aanvallen doormaakte).
  • Een migraineaanval duurt minstens vier uur tot maximaal 72 uur als je de hoofdpijn niet behandelt.
  • Je hoofdpijn is gekenmerkt door minstens twee van de vier volgende karakteristieken:
  1. De pijn beperkt zich tot één zijde van het hoofd.
  2. De intensiteit van de pijn is matig tot ernstig.
  3. De pijn is bonzend, kloppend.
  4. De pijn neemt toe als je beweegt (stappen, lopen, trappen opgaan, bukken).
  • Tijdens de aanval heb je last van misselijkheid of braken en/of ben vindt je licht en lawaai storend.


Migraine is meer dan hoofdpijn alleen.

De pijn wordt vaak voorafgegaan door vage klachten van overprikkelbaarheid, toegenomen eetlust, dorst, ophouden van vocht, veel plassen, vermoeidheid en overmatig geeuwen. Deze zijn het gevolg van de eerste veranderingen ter hoogte van de hersenstam en kunnen de migraineaanval soms enkele dagen voorafgaan. Deze klachten worden in een deel van de mensen gevolgd door een aura. Een aura is de wetenschappelijke benaming voor alle neurologische verschijnselen die het gevolg zijn van voorbijgaande elektrische overprikkeling van de hersenschors. Het meest voorkomende aura zijn flikkerende lichtjes, gekleurde lijntjes en kantelen, maar ook complexe beelden in beide ogen met nadien soms wegvallen van het zicht. Een aura duurt gemiddeld enkele minuten tot maximaal een uur. Naast visuele symptomen kunnen er ook spraakmoeilijkheden, gevoelsveranderingen en zelfs krachtsverlies optreden. Na het verdwijnen van het aura komt de aanvalsfase met de kloppende, bonzende hoofdpijn op die vrij intens is. Na enkele uren tot drie dagen trekt de hoofdpijn weg, maar klagen mensen nog vaak van een nasleep van opnieuw vage symptomen van vermoeidheid, concentratieproblemen en prikkelbaarheid.

Een migraine aanval kan niet alleen uit het niets ontstaan, maar wordt vaak ook uitgelokt. Klassieke triggers zijn hormonale veranderingen, slaaptekort, bepaalde voedingsmiddelen, sterke geuren, intens licht, inspanning en alcohol. Het herkennen en erkennen van deze triggers kan voor een deel van de mensen al een vermindering van het aantal aanvallen betekenen. 

Het herkennen van migraine is van belang, omdat er momenteel heel wat behandelingsmogelijkheden zijn. We kunnen niet alleen de aanval zelf adequaat behandelen, maar ook therapieën instellen om het aantal aanvallen per maand zo goed mogelijk te verminderen. Al te vaak horen we dat mensen meer dan 10 tot 15 dagen per maand pijnmedicatie innemen. Dit kan leiden tot het ontstaan van een ander type hoofdpijn: medicatie-overgebruik hoofdpijn. We raden aan om steeds goed te noteren wanneer en welke medicatie je inneemt voor het onderdrukken van de hoofdpijn.

Raadpleeg daarom steeds je huisarts of neuroloog bij klachten van hoofdpijn. Een vroegtijdige en correcte diagnose kan resulteren in het instellen van een efficiënte behandeling en het terugwinnen van een hoofdpijnvrij leven.