Help ons om verder de rol van de darmflora bij colitis ulcerosa te ontrafelen

08 juni 2021
door Kathleen Vermeulen


De exacte oorzaak van colitis ulcerosa is niet gekend, maar we weten wel dat het een samenspel is tussen een genetische voorbeschiktheid, omgevingsfactoren en de darmflora die ertoe leidt dat het afweersysteem zich gaat richten tegen het slijmvlies van de dikke darm. De voorbije jaren hebben we meer inzicht gekregen in de rol en samenstelling van de darmflora. Door een groot onderzoek (https://vib.be/nl/vlaams-darmflora-project) in Vlaanderen konden we nagaan hoe “normale” darmflora is samengesteld. Veel onderzoeksgroepen zochten verder uit hoe het komt dat de darmflora bij patiënten met colitis ulcerosa anders is samengesteld. Met al die verworven kennis gaan we nu een stap verder. Hiervoor werd er een groot multicentrisch project opgezet via een samenwerking tussen het Vlaams instituut voor biotechnologie (VIB), Universitaire Ziekenhuis Leuven en het Imeldaziekenhuis Bonheiden.

Het "Remediation of Microbiome Dysbiosis" (ReMiDy) Project is een onderzoeksproject dat als bedoeling heeft om na te gaan of we de verstoorde samenstelling van de darmflora kunnen bijsturen door bestaande medicatie die op zich niet bedoeld is voor de behandeling van colitis ulcerosa.

Concreet onderzoeken we of het mogelijk is om Bacteroides2, een bacteriële samenstelling van de darmflora die gelinkt wordt aan de ontsteking van de dikke darm bij colitis ulcerosa te behandelen met een gangbaar voorgeschreven medicament, rosuvastatine (cholesterolverlagende medicatie). We zoeken dan ook heel wat patiënten die ons kunnen helpen bij dit revolutionaire onderzoeksproject.

Wat houdt dit precies in voor jou?

Als je besluit deel te nemen aan deze studie, zal je voorzien worden van een kit om stoelgangsstaaltjes te nemen zodat we jouw darmflora samenstelling kunnen achterhalen. Indien we merken dat je de Bacteroides2 samenstelling hebt, kom je in aanmerking om aan het verdere verloop van de studie deel te nemen. Dit omvat drie zaken: we vragen je om iedere week een stoelgangsstaal te nemen, om enkele online bevragingen in te vullen, en om vijf maal tijdens de duur van de studie (16 weken) voor klinische evaluatie gezien te worden door een arts van het studieteam. Het studieteam zal dan een algemeen lichamelijk onderzoek verrichten en bloedstalen verzamelen.

Kom je in aanmerking voor deelname aan het onderzoek?

Jullie komen alleen in aanmerking voor deelname aan het onderzoek als:

 • de colitis ulcerosa niet actief is of als je enkel milde tot matig klachten hebt.
 • je tussen 18 en 70 jaar oud bent.
 • je een -20 °C diepvriezer hebt.
 • je geen cholesterolverlagende medicatie neemt.
 • Je niet geopereerd bent voor colitis ulcerosa.
 • je niet zwanger bent of actief probeert zwanger te worden.
 • je geen actieve leverziekte of -schade hebt.
 • je niet lactose intolerant bent.
 • je geen diagnose van suikerziekte hebt gekregen.
 • je geen andere aandoeningen hebt die leiden tot ernstige onderdrukking van het immuunsysteem.
 • je geen diagnose hebt gekregen van een ander type inflammatoire darmaandoening.
 • geen antibiotica gebruikte in de voorbije maand.
 • je niet deelneemt aan een ander onderzoek.

​​​​​​Indien je interesse hebt, kan je contact opnemen via email.