Eerste endoscopische full-thickness resectie (eFTR) in ons ziekenhuis

26 oktober 2020
door Kathleen Vermeulen


In oktober werd er in ons ziekenhuis de eerste 'endoscopische full-thickness resectie' (eFTR) uitgevoerd. Door middel van deze recent ontwikkelde techniek wordt er via een maag- of darmonderzoek (via gastroscopie of coloscopie) een stuk maag, dunne darm of dikke darm over zijn volledige dikte verwijderd. Met dit speciaal ontworpen apparaat, wat gemakkelijk bevestigd kan worden op een normale gastro- of coloscoop, kunnen moeilijk bereikbare poliepen of vroegtijdige maag- en darmkankers op een veilige en snelle manier volledig verwijderd worden, zonder de noodzaak tot een (kijk-)operatie. Andere toepassingen zijn het nemen van diepe staalafnames voor amyloidose (een bloedziekte) en de ziekte van Hirschprung, hetgeen historisch in beiden gevallen vaak werd uitgevoerd via een chirurgische ingreep.

Dokter Michiel Bronswijk, gastro-enteroloog in ons ziekenhuis, bracht deze techniek naar hier:

Deze techniek is een enorme aanwinst in ons endoscopisch arsenaal en opnieuw een goede stap in de richting van een gepersonaliseerde zorg op gebied van maag- en darmkankers.” vertelt dokter Bronswijk.

De procedure is bovendien weinig belastend voor de patiënt: 

We hopen bovendien dat de komst van eFTR ons in staat zal stellen een nog betere selectie te maken van patiënten die best een klassieke chirurgische maag- of darmoperatie krijgen of, als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige andere onderliggende ziekten, beter deze endoscopische ingreep ondergaan.”

De techniek is evenwel niet geschikt voor alle poliepen en maag-/darmkankers:

“Voor verder gevorderde maag- en darmkankers of in geval van grote letsels zullen we in de toekomst beroep moeten blijven doen op de chirurg, gezien een klassieke operatie verschillende voordelen heeft op het gebied van een ruimere wegname, bijkomende verwijdering van klieren en de evaluatie van de buikholte tijdens dergelijke ingrepen.” aldus dokter Bronswijk.