COVID-revalidatie in ons ziekenhuis

29 juni 2021
door Kathleen Vermeulen


Wist je dat je ook voor COVID-revalidatie in ons ziekenhuis terecht kan? Patiënten die corona infectie opliepen met al dan niet een opname in het ziekenhuis, blijven vaak klagen van kortademigheid, globaal krachtsverlies, deconditionering. Hiervoor bestaat er een specifiek multidisciplinair revalidatieprogramma. Deze revalidatie gebeurt, onder supervisie van de long- en revalidatieartsen, met inschakeling van kinesitherapie, ergotherapie en zo nodig logopedische en psychologische begeleiding. Er wordt aandacht geschonken aan globale reconditionering, respiratoire training, functionele training, ADL-training... Elk programma wordt aangepast aan de specifieke, individuele revalidatienoden van de patiënt.

Voor deze revalidatie is terugbetaling voorzien. Je kan hiervoor telefonisch een afspraak maken met de dienst Fysische geneeskunde en revalidatie op het nummer 015 50 52 50.